MY MENU

게시판

제목

김진관 초대 展 (기사자료)

작성일
2022.09.01
첨부파일0
조회수
86
내용

김진관 초대전


● 오늘의 한국미술

https://blog.naver.com/korea23985/222860869348


● 바두리 / 인플루엔서

https://blog.naver.com/kenoop/222857598804


● 종로구청신문

https://blog.naver.com/jongnonews/222856548379


● 한국사진방송

https://blog.naver.com/kimjajoong/222857840397


● 간접경험

https://blog.naver.com/1472call/222862400018


● 대한민국 작가 DB 사이트, 뮤움

https://blog.naver.com/muumkorea/222856807717


● 이코노미 서울

http://www.jaeconomy.com/?m=bbs&bid=m5&uid=9161


● 전시메일

https://www.artmail.com


● 뉴시스

https://newsis.com/view/?id=NISX20220914_0002012600&cID=10701&pID=10700


● 코리아뷰티타임즈

https://blog.naver.com/choihee3380/222875152275

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.